rack

Medium Rack
Medium Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไป ที่มีน้ำหนักปานกลางประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้น วัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นมีให้เลือกหลายแบบ
เช่น ไม้อัด แผ่นเหล็ก ตะแกรง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

โดยระบบโครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้นลอย 2 ชั้น มีบันได มีทางเดิน มีราวกันตก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการใช้งาน
 

Medium Rack

Medium Rack

 

 

ติดต่อสายด่วนโทร 02-9196121-2 , 081-8067832
email : info@stbutterfly.com
109/113 Moo.4 Suansiam Road, Kunnayao, Bangkok 10230